×

Hata

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

FOSFAT ve Fosforik asit konusunda bilgiler :

Gazetelerden öğrendiğimize göre merkezi Istanbul’da bulunan TEKFEN grubuna bağlı Toros Gübre Şirketi Fas’ta Fosforik asit fabrikası kurmak üzere Fas Hükümeti ile Anlaşma yapmıştır.

Bilindiği üzere FAS , doğal olarak Fosfat maden yatakları bakımından zengin bir ülkedir.

Fosfat kayaları (mineralleri) Fosforik asidin (H3PO4) inorganik tuzlarıdır. Fosfat yatakları % 30 oranında Fosfor Pentoksit (P2O3) içerir.Bu madde tarımsal gübrenin temel maddesidir. Ayrıca Gıda, Dokuma ve Deterjan sanayinde de kullanılır.

FAS, dünya Fosfat rezervinin % 60’ına sahiptir ve Devletin önemli bir gelir kaynağını

teşkil eder.. Türkiye Fas’tan yılda 300 Milyon dolarlık Fosfat cevheri ithal etmektedir.

Halbuki yerinde işleyip elde edilecek asit ithali daha avantajlıdır.

Muhterem dostumuz Kimya Profesörü Sn.Okyay Alpaut, Fosforik asidin elde ediliş prosesi hakkında nazik bir jest yaparak Derneğimize bir not göndermiştir. Özetlersek: : :

Fosforik asit = H3PO4

Doğal fosfatların ana maddesi Trikalsiyum fosfat = Ca3(PO4)2 ‘ tır.

Elde etme reaksiyonu: Kalsiyum fosfat’ ın Sülfürik asit H2SO4 ile muamelesinden Alçı taşı

CaSO4 . 2H2O ile Fosforik asit H3PO4 oluşur.

Reaksiyon denklemi: Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 + 6 H2O = 3 CaSO4 . 2 H2O + 2 H3PO4

Fosforik asidi Alçı taşından ayırmak için dekantasyon ve filtreleme yöntemleri kullanılır.

Ankara, 30 Nisan 2008